Povinně zveřejňované informace

1 Název Nejvyšší kontrolní úřad
2 Důvod a způsob založení Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. NKÚ plní svou funkci samostatně a je nezávislý jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní.
3 Organizační struktura https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/
4 Kontaktní spojení https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresa Nejvyšší kontrolní úřad, Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Nejvyšší kontrolní úřad, Komunardů 1634/44, 170 04 Praha 7
4.3 Úřední hodiny https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/podatelna/
4.4 Telefonní čísla +420 233 045 111
Další kontakty: https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/
4.5 Adresa internetových stránek https://www.nku.cz
4.6 Adresa podatelny https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/podatelna/
4.7 Elektronická adresa podatelny podatelna@nku.cz
4.8 Datová schránka s3caayq
5 Případné platby lze poukázat 19-30027001/0710
6 49370227
7 Plátce daně z přidané hodnoty Ne
8 Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/
8.2 Rozpočet https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/rozpocet-nku/
9 Žádosti o informace https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/poskytovani-informaci/
10 Příjem podání a podnětů https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/napiste-nam/
11 Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústava ČR, hlava pátá, článek 97
zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
11.2 Vydané právní předpisy
12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/poskytovani-informaci/sazebnik-uhrad/
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací https://www.nku.cz/scripts/detail.php?pgid=243
13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím https://www.nku.cz/scripts/detail.php?pgid=79

tisk stránky