Ostatní publikace

Kromě pravidelných publikací vydává NKÚ i mimořádné publikace. Jde nejčastěji o zprávy ze společných (koordinovaných) kontrol, sborníky ke zvláštním příležitostem nebo různé prezentační a informační materiály.


Publikace ke stažení: