Základní dokumenty

NKÚ při své práci vychází z několika základních předpisů a dokumentů.

Název dokumentuPopis
Etický kodex
Jednací řád Kolegia NKÚ
Jednací řád senátů NKÚ
Kárný řád pro řízení před Kárnou komorou NKÚ
Kontrolní standardy NKÚ
Strategie NKÚ na období 2023–2027
Ústava ČR, hlava pátá, čl. 97Zde je zakotvena existence NKÚ
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
Limská deklarace směrnic o principech auditu
Mexická deklarace o nezávislosti nejvyšších auditních institucí
Vize XI. kongresu EUROSAI, Praha 2020

tisk stránky