1999/15 - Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany a s majetkem státu určenými k zajištění výcviku a života vojsk Armád


tisk stránky