Kontrolní závěry NKÚ na schůzi vlády ČR 11.1.2012


Ve středu 11. ledna 2012 bude na schůzi vlády projednán jeden kontrolní závěr NKÚ:

  • Informace o plnění opatření vztahujících se ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/28 - Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů
    č.j. 1368/11
    Předkládá: ministr pro místní rozvoj

tisk stránky