2. jednání Kolegia NKÚ dne 30.1.2017


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 30. ledna 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) – změna v položce Časový plán
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob – změna v položce Časový plán
  • Podnět kontrolního výboru PSP ČR k provedení kontroly státních prostředků, které byly poskytnuty Českému svazu bojovníků za svobodu
  • Podnět kontrolního výboru PSP ČR k provedení kontroly prostředků vybíraných na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny
  • Odvolání v kontrolní akci č. 16/13 - Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice (odvolání kontrolované osoby Česká školní inspekce a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)

tisk stránky