1. jednání Kolegia NKÚ dne 19.1.2015


Na I. jednání Kolegia NKÚ dne 19. ledna 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/29 "Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných příspěvkových organizací" (změna v položce: Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/41 "Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany" (změna v položce: Kontrolované osoby)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2015 o kontrolní akci č. 15/39 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek"
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací" (změna v položce: Kontrolované osoby)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/03 "Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra" (změna v položce: Kontrolované osoby)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/14 "Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/21 "Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah" (odvolání kontrolované osoby Správa železniční dopravní cesty)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/12 "Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí"

tisk stránky