1. zasedání Kolegia NKÚ dne 13.1.2014


Na I. zasedání Kolegia NKÚ dne 13. ledna 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti za rok 2013 v kontrolní akci č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (změna v položce kontrolovaná osoba - vypouští se, doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

tisk stránky