10. jednání Kolegia NKÚ dne 27.7.2015


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 27. července 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2016
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/20 "Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti" (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/24 "Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie" (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/25 "Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/36 "Peněžní prostředky vynakládané na nákup služeb stravování, facility managementu a střežení objektů v resortu Ministerstva obrany" (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo obrany)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/41 "Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany" (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/25 "Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/32 "Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/34 "Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu"

tisk stránky