10. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.5.2014


Na X. zasedání Kolegia NKÚ dne 26. května 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2014 o kontrolní akci č. 14/40 - Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 14/16 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/17 - Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/39 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/32 - Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu (odvolání kontrolované osoby Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu (odvolání kontrolované osoby Generální ředitelství cel)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/36 - Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/22 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/31 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

tisk stránky