11. jednání Kolegia NKÚ dne 10.8.2015


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 10. srpna 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/17 - Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (změna v položce Kontrolované osoby)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/28 - Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami (odvolání kontrolované osoby Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Generální ředitelství cel)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/31 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/38 - Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu

tisk stránky