11. zasedání Kolegia NKÚ dne 9.6.2014


Na XI. zasedání Kolegia NKÚ dne 9. června 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/30 - Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/40 - Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu

tisk stránky