12. jednání Kolegia NKÚ dne 31.8.2015


Na XII. jednání Kolegia NKÚ 31. srpna 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/38 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení" (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Odvolání v kontrolní akci v kontrolní akci č. 15/02 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie" (odvolání kontrolované osoby Statutární město Jihlava
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/28 "Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/36 "Peněžní prostředky vynakládané na nákup služeb stravování, facility managementu a střežení objektů v resortu Ministerstva obrany"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/37 "Peněžní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a jiné peněžní prostředky přijaté ze zahraničí"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/41 "Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany"

tisk stránky