13. jednání Kolegia NKÚ dne 21.9.2015


Na XIII. jednání Kolegia dne 21. září 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2015 - Rozpočtové opatření č. 3/2015
  • Podnět KV PSP ČR, k provedení kontroly dotace firmě BEAS, a.s. (číslo projektu CZ.1.03/4.1.00/13.00238) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, výzva III, Inovace - inovační projekt, prioritní osy 4, která byla vyhlášena 2. 3. 2009 Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/33 "Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojšťovny ministerstva vnitra České republiky" (odvolání kontrolované osoby Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/02 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie" (odvolání kontrolované osoby - D Ř E V O P A R, s.r.o.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací"
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 15/27 "Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky" (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)

tisk stránky