13. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.7.2014


Na XIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 28. července 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 2/2014
  • Změna návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2015
  • Podnět kontrolního výboru Poslanecké sněmovny k provedení kontroly finančních prostředků na vědu a výzkum, které jsou vypláceny ze státního rozpočtu přes agentury (Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, CzechInvest a Ministerstvo zdravotnictví) 
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/15 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů (změna v položce kontrolovaná osoba - vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/24 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/35 - Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/38 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013
  • Jednací řád Kolegia

 

tisk stránky