14. jednání Kolegia NKÚ dne 8.9.2014


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 8. září 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR k provedení kontroly hospodaření Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava v letech 2007 až 2013 a k provedení kontroly dotací vynaložených ze státního rozpočtu v souvislosti s vědeckým výzkumem ve vztahu k NP Šumava
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2014 o kontrolní akci č. 14/41 - Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/22 - Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/28 - Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/03 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy (odvolání kontrolované osoby Státní fond dopravní infrastruktury a Ministerstvo dopravy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/39 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013

tisk stránky