16. jednání Kolegia NKÚ dne 6.10.2014


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 6. října 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2014 - Rozpočtové opatření č. 3/2014
  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k prověření procesu vzniku státní účasti v 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. Národního centra Tkání a Buněk a.s. a dotací poskytnutých Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s., MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a skupině PrimeCell Therapeutics a.s. z veřejných zdrojů
  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k provedení neprodlené kontroly v Nemocnici na Homolce a jejích dceřiných firmách se zvláštním zřetelem na období let 2006-2013
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/05 - Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (odvolání kontrolované osoby Úřad práce České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/07 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova (odvolání kontrolované osoby SZIF)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/01 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/03 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy

tisk stránky