17. jednání Kolegia NKÚ dne 20.10.2014


Na XVII. jednání Kolegia NKÚ dne 20. října 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 14/27 - Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Mimořádné rozpočtové opatření č. 4/2014
  • Plán kontrolní činnosti na rok 2015
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/07 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova (odvolání kontrolované osoby MZe)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/02 - Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/05 - Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

tisk stránky