18. jednání Kolegia NKÚ dne 10.11.2014


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 10. listopadu 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2015;
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/04 "Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/09 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost" (odvolání kontrolované osoby Městská část Praha 11 a Městská část Praha 15);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/10 "Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo kultury);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/16 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení" (odvolání kontrolované osoby Nemocnice České Budějovice, a.s. a PRIVAMED a.s.);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/06 "Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů";
  • Změna organizačního řádu.

tisk stránky