18. zasedání Kolegia NKÚ dne 4.11.2013


Na XVIII. zasedání Kolegia NKÚ konaného dne 4. listopadu 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/30 - Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/37 -  Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (změna v položce kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Projednání návrhu usnesení odvolání v kontrolní akci č. 13/13 - Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením (odvolání kontrolované osoby město Hořice)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/04 - Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/08 - Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/09 - Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže

tisk stránky