19. zasedání Kolegia NKÚ dne 18.11.2013


Na XIX. zasedání Kolegia NKÚ dne 18. listopadu 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/32 - Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu (změna v položce kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/06 - Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/11 - Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu
  • Podnět Senátu Parlamentu ČR na provedení kontroly rozhodnutí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy ve věci Kozákova domu na Václavském náměstí 47, Praha 1

tisk stránky