2. jednání Kolegia NKÚ dne 2.2.2015


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 2. února 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/11 "Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/14 "Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/18 "Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí"

tisk stránky