2. zasedání Kolegia NKÚ dne 27.1.2014


Na II. zasedání Kolegia NKÚ dne 27. ledna 2014 bylo projednáno mj.

  • usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace (odvolání kontrolované osoby - BIC Ostrava s.r.o.);
  • usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/18 - Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (odvolání kontrolované osoby - Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/16 - Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/20 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

tisk stránky