20. jednání Kolegia NKÚ dne 15.12.2014


Na XX. jednání Kolegia NKÚ dne 15. prosince 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2015
  • Změna rozpočtu na rok 2014 - Rozpočtové opatření č. 5
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/26 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova" (změna v položce kontrolovaná osoba)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/28 "Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami (změna v položce kontrolovaná osoba)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/04 "Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/08 "Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/13 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Táboře"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/16 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/39 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

tisk stránky