21. zasedání Kolegia NKÚ dne 16.12.2013


Na XXI. zasedání Kolegia NKÚ dne 16. prosince 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti za rok 2013 v kontrolní akci č. 13/35 - Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace (odvolání kontrolované osoby- Technistone, a.s., Hradec Králové)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/02 - Daňové nedoplatky spravované finančními úřady
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/14 - Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/10 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

tisk stránky