3. jednání Kolegia NKÚ dne 16.2.2015


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 16. února 2015 bylo projednáno následující:

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2014
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/15 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů" (změna v položce: Časový plán - předložení kontrolního závěru ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/19 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013" (změna v položce: Časový plán - předložení kontrolního závěru ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/37 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader" (vypuštění kontrolní akce z plánu kontrolní činnosti na rok 2015)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/09 "Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství" (změna v položce: Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/04 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" (změna v položce: Předmět kontroly a Cíle kontroly)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/19 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo životního prostředí)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/20 "Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)

tisk stránky