4. zasedání Kolegia NKÚ dne 24.2.2014


Na IV. zasedání Kolegia NKÚ dne 24. února 2014 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti za rok 2013 v kontrolní akci č. 13/21 - Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod (změna v položce časový plán)
  • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013

tisk stránky