5. zasedání Kolegia NKÚ dne 3.3.2014


Na V. zasedání Kolegia NKÚ dne 3. března 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/04 - Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/21 - Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod (odvolání kontrolované osoby Státní fond životního prostředí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/24 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIZEP) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2013
  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2013

tisk stránky