6. zasedání Kolegia NKÚ dne 17.3.2014


Na VI. zasedání Kolegia NKÚ dne 17. března 2014 bylo projednáno mj. následující:
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2014 o kontrolní akci č. 14/39 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/28 - Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013 (odvolání kontrolované osoby RNDr. Luděk Liška);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/18 - Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/25 - Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru.

tisk stránky