7. jednání Kolegia NKÚ dne 18.5.2015


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 18. května 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 14/24 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (změna v položce Časový plán)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/15 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/26 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/40 "Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav"

tisk stránky