9. jednání Kolegia NKÚ dne 29.6.2015


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 29. června 2015 bylo projednáno mj. následující:

 • Informace k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2016 – kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad
 • Změna rozpočtu na rok 2015 – Rozpočtové opatření č. 2/2015
 • Návrh změny Jednacího řádu Kolegia
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2015 o kontrolní akci č. 15/40 "Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení"
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/11 "Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci" (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/15 "Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním" (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/18 "Peněžní prostředky určené na podporu bydlení" (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/20 "Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti" (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/24 "Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie" (změna v položce Časový plán)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/28 "Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami" (odvolání kontrolované osoby Celní úřad pro Středočeský kraj)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/32 "Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/34 "Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu" (odvolání kontrolovaných osob: Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/29 "Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti a hospodaření s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací"

tisk stránky