9. zasedání Kolegia NKÚ dne 12.5.2014


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/09 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (změna v položce kontrolovaná osoba)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 (odvolání Ministerstva obrany)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/36 - Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu (odvolání Vinařského fondu)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/40 - Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu (odvolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2015

tisk stránky