Podvodníci se po telefonu vydávají za zaměstnance NKÚ, buďte obezřetní!


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zaznamenal v posledních dnech podvodné telefonáty, kdy se volající vydává za zaměstnance NKÚ a snaží se volaného přimět k převodu peněz. Pozor! Tyto telefonáty nejsou od našich zaměstnanců. NKÚ neukládá pokuty ani nevolá občanům.

Hovor může probíhat např. tak, že útočník upozorní na přítomnost dalších osob, které hovor monitorují, a následně požaduje po oběti (velmi často osobě samostatně výdělečně činné) převod peněz na svůj bankovní účet.

Jedná se o podvod! Pokud vám podvodník bude volat jménem NKÚ, obraťte se neprodleně na Policii ČR.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na tyto případy upozorňuje opakovaně: „Podvodníci dnes již dokáží mj. napodobit, podvrhnout oficiální telefonní čísla konkrétních institucí (tzv. spoofing). Před jakýmikoliv neuváženými kroky v podobě odevzdání osobních či jiných citlivých údajů nebo převodu financí si ověřte na infolince dané instituce, zda skutečně volal jejich zaměstnanec. Na základě neověřených telefonátů či komunikace s neznámými osobami prostřednictvím SMS, e-mailů či jiných zpráv rozhodně nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí v podobě převodu finančních prostředků, sdílení důvěrných informací o sobě nebo svých bankovních či jiných účtech.“

Nejvyšší kontrolní úřad nemá s takovými hovory nic společného a vyzývá širokou veřejnost k maximální obezřetnosti.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky