Prezentace výsledků společné kontroly NKÚ a Spolkového účetního dvora v oblasti správy DPH


Dne 19. října 2011 se na NKÚ konala prezentace výsledků následné kontroly NKÚ a BRH (německý Spolkový účetní dvůr) na téma správy daně z přidané hodnoty. Následná kontrolní akce byla provedena NKÚ a BRH v letech 2008 až 2010 a byla ukončena vypracováním společné závěrečné zprávy.

Experti z NKÚ a BRH, kteří se podíleli na společné kontrole a poté i na zpracování společné závěrečné zprávy, uspořádali tuto přednášku s cílem předání svých zkušeností z kontrolní akce i ostatním pracovníkům NKÚ.

Na přednášce zazněly mj. příspěvky z oblasti následné kontroly vybraných případů intrakomunitárních transakcí, kontroly vybraných případů rizikových intrakomunitárních transakcí, vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek a kontroly velkých daňových subjektů. Na závěr bylo konstatováno, že společné kontroly jsou velkým přínosem pro nejvyšší kontrolní instituce, a proto bude spolupráce touto formou dále rozvíjena.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Prezentace výsledků společné kontroly v oblasti správy DPH v Praze, říjen 2011Prezentace výsledků společné kontroly v oblasti správy DPH v Praze, říjen 2011