Schůzka pracovní skupiny EUROSAI pro sdílení vědomostí


Ve dnech 16. a 17. listopadu 2011 se v Praze uskutečnila první schůzka pracovní skupiny EUROSAI pro sdílení vědomostí pod vedením NKÚ. Pracovní skupina vznikla na základě strategického plánu EUROSAI pro roky 2011 – 2017, který pro členy EUROSAI definuje čtyři nové strategické cíle. Jedná se o tyto cíle: posilování kapacit, profesní standardy, sdílení vědomostí a řízení a komunikace. V rámci těchto cílů byly vymezeny specifické úkoly, pro jejichž naplnění byly vytvořeny pracovní týmy z řad členů EUROSAI.

NKÚ byl dne 2. června 2011 na XXXVIII. zasedání Řídicí rady EUROSAI jmenován předsedajícím strategického cíle 3 Sdílení vědomostí, jehož posláním bude povzbudit spolupráci a výměnu zkušeností mezi členy EUROSAI, s INTOSAI a s externími partnery.

Předsedajícím cíle 3 se NKÚ stal minimálně na tři roky a za nejbližší spolupracovníky si do týmu vybral na základě dotazníkového šetření nejvyšší kontrolní instituce Belgie, Estonska, Kypru, Litvy, Maďarska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny.

Na programu listopadové schůzky bylo především vypracování operačního plánu skupiny pro období 2011-2014 a diskuze nad možností naplnit hlavní oblasti strategického cíle 3, tj.:

  • implementaci výsledků práce jednotlivých nejvyšších kontrolních institucí, pracovních skupin a výborů EUROSAI a INTOSAI;
  • zlepšení kontrolní spolupráce v rámci EUROSAI;
  • zlepšení kontrolní spolupráce v rámci INTOSAI;
  • zlepšení kontrolní spolupráce s externími partnery.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Schůzka pracovní skupiny EUROSAI pro sdílení vědomostí, Praha - listopad 2011Schůzka pracovní skupiny EUROSAI pro sdílení vědomostí, Praha - listopad 2011