Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)


Hlavními tématy setkání bylo využívání auditního softwaru, publikování národních zpráv o finančním řízení prostředků EU a kontrola projektů přeshraniční spolupráce. Tradičním diskusním tématem je vývoj finančního a ekonomického řízení EU. Pozornost je také každoročně věnována národním zkušenostem a projektům spolupráce na úrovni V4+2.

Tradice setkání nejvyšších představitelů SAIs Visegrádské skupiny začala v roce 1993, později se připojily i nejvyšší kontrolní instituce Slovinska a Rakouska. Letošní schůzka se konala v hotelu Augustiánský dům v Luhačovicích ve dnech 22. – 23. září 2011.

Využívání auditního softwaru a vzájemná integrace používaných modulů jsou nezbytné při zajišťování vysoké kvality kontrolní činnosti. Prvním diskusním tématem schůzky bylo využívaní auditního softwaru, zejména jaký software je používán, jakým způsobem podporuje každodenní práci kontrolních institucí a plány užití softwaru do budoucna. Dalším tématem bylo vydávání národních zpráv o finančním řízení prostředků EU (tzv. EU reporty), různé přístupy SAIs k jejich zpracování a možnosti jejich dalšího rozvíjení. V neposlední řadě se diskutovalo rovněž o projektech přeshraniční spolupráce, které jsou důležitým aspektem regionální politiky EU. Zástupci kontrolních úřadů projednali zejména své dosavadní zkušenosti s kontrolou projektů na národní i bilaterální úrovni a možnosti případné spolupráce SAIs.

Dalším bodem jednání bývá na schůzkách V4+2 poslední vývoj finančního řízení a ekonomické správy EU. Představitelé SAIs projednávají aktuální témata před konáním Kontaktního výboru (schůzka nejvyšších představitelů SAIs zemí EU a Evropského účetního dvora). V letošním roce byla podána zpráva o tzv. evropském semestru a opatřeních přijímaných v souvislosti s dluhovou krizí v EU, o revizi finančního nařízení EU a národních prohlášeních členských států.

Tradičním důležitým bodem jednání jsou národní projekty a spolupráce na úrovni V4+2. SAIs mají možnost prezentovat výsledky své práce za uplynulý rok. V uvedeném bloku se SAIs dohodly na vytvoření manuálu pro kontrolory k otázkám podvodů a korupce. SAIs V4+2 k danému tématu uskutečnily seminář, který se na jaře tohoto roku konal ve Slovinsku.

Příští schůzka se uskuteční v roce 2012 v Maďarsku.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí V4+2 v Luhačovicích - společné fotoSetkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí V4+2 v Luhačovicích - společné foto