NKÚ zorganizoval mezinárodní seminář věnovaný otázkám kvality kontrolní činnosti


Ve dnech 24. – 26. dubna 2012 zorganizoval NKÚ v Praze mezinárodní seminář věnovaný otázkám kvality kontrolní činnosti. Seminář se uskutečnil pod patronátem uskupení, které sdružuje nejvyšší kontrolní instituce (SAIs) přistupujících, kandidátských a potenciálně kandidátských států pro vstup do EU a Evropský účetní dvůr. Odbornou, technickou a finanční podporu poskytly Společná pracovní skupina pro auditní činnosti, které spolupředsedá NKÚ, a organizace SIGMA (OECD).

Hlavními tématy semináře byly úloha dohledu a přezkumu při výkonu kontroly, implementace dalších bodů standardu ISSAI 40, kterými jsou například vedení, etické standardy či monitoring, a další kroky vedoucí k zajištění kvality kontrolní činnosti . Cílem semináře bylo představit standardy ISSAI a ISQC-1, umožnit výměnu zkušeností s ohledem na implementaci standardů do každodenní praxe, nalézt okruhy pro případná zlepšení a podpořit vzájemnou spolupráci SAIs států usilujících o vstup do EU.

Kromě odborných příspěvků uvedených SAIs své zkušenosti přednesli také zástupci NKÚ, kontrolních úřadů Norska, Německa, Lotyšska a organizace SIGMA. Semináře se zúčastnilo více než 40 účastníků z 18 organizací a institucí.

tisk stránky

  • Mezinárodní seminář o kvalitě kontrolní činnosti - Praha, duben 2012Mezinárodní seminář o kvalitě kontrolní činnosti - Praha, duben 2012