Evropská obranná agentura (EDA – European Defence Agency)


Web: http://www.eda.europa.eu/

EDA je mezivládní agentura Evropské rady. Tvoří ji 27 členských států, tedy všechny státy EU s výjimkou Dánska. Hlavním posláním EDA je rozvoj evropských vojenských schopností prostřednictvím kooperativních programů členských států EDA. Česká republika je jedním ze zakládajících členů této agentury, na jejím fungování se podílí již od roku 2004. EDA sídlí v Bruselu.

Finanční kontrolu hospodaření EDA zajišťuje sbor auditorů (College of Auditors). Ten ověřuje účetní závěrku EDA a závěrečné zprávy z projektů, které byly v daném roce ukončeny. Sbor auditorů je složen ze tří členů delegovaných z různých členských států EU. Členové jsou jmenováni na 3 roky. Zástupce NKÚ byl jmenován členem sboru auditorů EDA v roce 2015.

tisk stránky