Evropská obranná agentura (EDA – European Defence Agency)


Logo EDA

Web: https://www.eda.europa.eu/

EDA je mezivládní agentura Evropské rady. Tvoří ji 26 členských států, tedy všechny státy EU s výjimkou Dánska. Hlavním posláním EDA je rozvoj evropských vojenských schopností prostřednictvím kooperativních programů členských států EDA. Česká republika je jedním ze zakládajících členů této agentury, na jejím fungování se podílí již od roku 2004. EDA sídlí v Bruselu.

Finanční kontrolu hospodaření EDA zajišťuje sbor auditorů (College of Auditors). Ten ověřuje účetní závěrku EDA a závěrečné zprávy z projektů, které byly v daném roce ukončeny. Sbor auditorů je složen ze tří členů delegovaných z různých členských států EU. Členové jsou jmenováni na 3 roky. NKÚ měl svého zástupce ve sboru auditorů v letech 2015 až 2017 a 2019 až 2022. V současné době se dva zástupci NKÚ aktivně podílejí na realizaci kontroly výkonosti EDA na téma: Politiky a postupy iniciované EDA na podporu nákladově efektivního a účinného zadávání veřejných zakázek. („Policies and procedures initiated by the EDA, for promoting cost-effective and efficient procurement“).

tisk stránky