Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation)


Logo EUROCONTROL

Web: https://www.eurocontrol.int/

EUROCONTROL je evropská mezinárodní organizace založená v roce 1960. Tvoří ji 41 členských států. Česká republika je členem EUROCONTROL od roku 1996. Sídlo EUROCONTROL je v Bruselu.

Hlavním cílem EUROCONTROL je zlepšení systémů a postupů pro plynulé řízení letového provozu a umožnění dalšího rozvoje letecké dopravy současně při udržení vysoké úrovně bezpečnosti a snaha o snižování nákladů.

V současné době má NKÚ v Radě pro audit (Audit Board) EUROCONTROL dva zástupce.

tisk stránky