Mezinárodní rada auditorů NATO (IBAN – International Board of Auditors for NATO)


Web: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_55937.htm

Mezinárodní rada auditorů NATO je vrcholným auditním orgánem NATO a je součástí jeho civilních struktur. Úkolem této Rady je provádět audit všech orgánů a složek NATO, které se podílejí na výdajích na programy infrastruktury a které jsou financovány ze společných zdrojů NATO. Šestičlenná rada se mj. skládá z představitelů nominovaných nejvyššími auditními institucemi členských zemí NATO. Členy vybírají a platí jednotlivé země a do funkce je na čtyři roky jmenuje Rada NATO. NKÚ nemá v současné době v Mezinárodní radě auditorů NATO trvalé zastoupení, pravidelně se však účastní setkání a diskusí při projednávání její výroční zprávy.

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

tisk stránky