Zpráva o poskytování informací za rok 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb.


NKÚ v roce 2000 evidoval v databázi odboru vnějších vztahů jen šest písemně podaných žádostí o poskytnutí informací. Informace byly ve všech případech poskytnuty v termínu a proti jejich vyřízení nebylo námitek ani se žadatelé neodvolali. Nízký počet žádostí vyplývá z postavení a působnosti NKÚ, neboť NKÚ není správním úřadem a při své činnosti nerozhoduje o právech a právem chráněných zájmech občanů ani nerozhoduje o právních poměrech soukromých osob.

Kromě písemných žádostí v roce 2000 vyřizoval NKÚ měsíčně několik desítek telefonických a osobně podaných žádostí o informace, které se většinou týkaly výsledků kontrolní činnosti. Informace byly poskytovány bezplatně.

tisk stránky