Zpráva o poskytování informací za rok 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.


Povinnost zveřejňování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NKÚ plnil v roce 2001 umístěním a pravidelnou aktualizací požadovaných informací na nástěnce ve vstupní hale sídla NKÚ, která je veřejně přístupná. Stejné informace a široký rozsah dalších informačních podkladů zpřístupňovaných veřejnosti NKÚ vystavuje na vlastní stránce v síti Internet (s adresou http://www.nku.cz), která je od roku 2001 vybavena nástroji usnadňujícími vyhledávání ve veřejných informacích.

NKÚ v roce 2001 evidoval v databázi 29 žádostí o poskytnutí informací. Většina žádostí se týkala vztahu NKÚ k Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a Zajišťovacímu fondu družstevních záložen, v ostatních případech byly požadovány informace o výsledcích kontrolní činnosti NKÚ.

Informace byly ve všech případech poskytnuty v termínu a proti jejich vyřízení nebylo námitek ani se žadatelé neodvolali.

Kromě písemných žádostí vyřizoval NKÚ v roce 2001 měsíčně několik desítek telefonických a osobně podaných žádostí o informace, které se většinou týkaly výsledků kontrolní činnosti.

Informace byly poskytovány bezplatně.

tisk stránky