Zpráva o poskytování informací za rok 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2003 bylo evidováno v databázi odboru vnějších vztahů 12 písemných žádostí o poskytnutí informací, což je dvojnásobný počet než v předchozím roce. Řada žádostí byla odborem vnějších vztahů a publikačním odborem vyřizována telefonicky. Důvod malého počtu žádostí je zřejmý, NKÚ není správním orgánem a ve vztahu k občanům působí jen jako poskytovatel informací o své vlastní kontrolní činnosti.

Tematicky se žádosti týkaly v osmi případech kontrolní činnosti NKÚ (vyřízeny byly poskytnutím kontrolních závěrů) a v ostatních případech byla požadována informace o státním dozoru, např. v oblasti veřejných zakázek.

Informace podle zákona o svobodném přístupuk informacím poskytuje NKÚ nadále bezplatně.

tisk stránky