Zpráva o poskytování informací za rok 2005 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2005 bylo zaevidováno pouze 11 písemných žádostí o poskytnutí informace, přičemž v žádném případě nebylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Obsahem žádostí byly dotazy ke kontrolní činnosti NKÚ, které byly vyřízeny předáním kontrolních závěrů anebo odkazem na informace zveřejněné na webových stránkách NKÚ.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje NKÚ nadále bezplatně.

tisk stránky