Zpráva o poskytování informací za rok 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2006 bylo zaevidováno osm písemných žádostí o poskytnutí informace, přičemž v žádném případě nebylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Obsahem žádostí byly dotazy ke kontrolní činnosti NKÚ, které byly vyřízeny předáním kontrolních závěrů anebo odkazem na informace zveřejněné na internetových stránkách NKÚ. Další dotazy byly směřovány k organizaci práce NKÚ a k novému sídlu NKÚ.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje NKÚ nadále bezplatně.

tisk stránky