Zpráva o poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2008 byly podány tři písemné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

První žadatel požádal o poskytnutí stanoviska NKÚ z roku 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech. Žádost byla v zákonné lhůtě vyřízena a požadovaný materiál byl žadateli zaslán. V další žádosti občan žijící v cizině, který se cítí pronásledován různými institucemi, požádal o informaci, zda NKÚ vede záznamy o jeho osobě. Po ověření podkladů byla tato žádost o informace vyřízena sdělením, že NKÚ o žadateli nevede žádné záznamy. Třetí žádost byla podána ve věci privatizace (uskutečněné v roce 1995) bývalého zdravotnického zařízení v Praze 8. Přestože v tomto případě existoval důvod k odložení žádosti z příčiny nepříslušnosti NKÚ, byly z veřejně dostupných zdrojů shromážděny informace o předmětném případu (privatizace na základě rozhodnutí vlády dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) a žadatelce byly poskytnuty spolu s poučením o kvalifikovaném postupu při podávání žádosti o informace.

NKÚ v roce 2008 vyřizoval oproti předchozímu roku i více dotazů mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se převážně o žádosti studentů, kteří se problematikou kontrolních systémů a činnosti kontrolních institucí zabývali ve svých studijních projektech.

V prosinci NKÚ připomínkoval návrh zásadní novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovaný MV.

Žádosti o poskytnutí informací vyřizuje NKÚ bezplatně.

tisk stránky