Zpráva o poskytování informací za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2010 NKÚ obdržel 11 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovených lhůtách. Ve čtyřech případech NKÚ poskytl požadované informace bez omezení, čtyři žádosti odložil ze zákonných důvodů (nedoplnění zákonných náležitostí žádosti, nezaplacení úhrady nákladů, věcná nepříslušnost, požadavek na vytvoření nové informace). Jedna žádost byla vyřízena poskytnutím požadovaných informací, které se týkaly působnosti NKÚ, a část této žádosti byla z důvodu nepříslušnosti odložena.

Ve dvou případech vydal NKÚ rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, resp. žádostem zčásti nevyhověl, neboť tazatelé požadovali informace, které se v prvním případě vztahovaly výlučně k vnitřním pokynům NKÚ a v druhém případě se týkaly osobních údajů fyzické osoby. Ostatním částem těchto žádostí NKÚ vyhověl a požadované informace poskytl.

Proti vydaným rozhodnutím o odmítnutí části žádosti nebyly podány opravné prostředky. V roce 2010 nebyly na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace podány stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

tisk stránky