Veřejné zakázky NKÚ v roce 2015


Přehled veřejných zakázek zveřejněných na profilu zadavatele nebo na elektronickém tržišti.

Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Veřejné zakázky NKÚ v roce 2015

Název Popis Datum uveřejnění Číslo VZ (vč. odkazu na e-tržiště či profil zadavatele)
Servis multifunkčních zařízení - 2016 Servis 20 ks multifunkčních zařízení, pravidelná údržba, profylaktické prohlídky, opravy, náhradní díly, atd. 29.12.2015 T004/15V/00049132
Servis tiskáren Xerox - 2016 Servis 46 ks tiskáren XEROX Phaser 8860 29.12.2015 T004/15V/00049126
Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami, objednávka č. 2 18.12.2015 T004/15V/00049305
Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP, obj. č. 5 10.12.2015 T004/15V/00048481
Dodávka elektřiny Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN 10.12.2015 T004/15V/00048467
MOP-2015 - přenosné tiskárny Pořízení 50 ks přenosných tiskáren a poskytnutí záruky na dodané tiskárny po dobu tří let. 8.12.2015 T004/15V/00048058
RS - nákup kávovarů - objednávka č. 1 4.12.2015 T004/15V/00047694
RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku - objednávka č. 4 30.11.2015 T004/15V/00046892
Dodání elektrospotřebičů Dodání 12 ks lednic, 4 ks mikrovlnných trub, 10 ks varných konvic, 7 ks stojanových ventilátorů a 12 ks stolních otočných ventilátorů na pracoviště zadavatele v Praze, Ústí nad Labem, Olomouci, Liberci, Brně, Českých Budějovicích a do školicího střediska v Přestavlkách u Slap 23.11.2015 T004/15V/00045820
RS - Nákup kávovarů Dodávky elektrických přístrojů na přípravu kávy včetně dopravy do konkrétního místa plnění, prvotního zprovoznění a instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání. 20.11.2015 T004/15V/00045458
Dodání 5 ks nových osobních automobilů Dodání 5 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní servisní údržby 20.11.2015 T004/15V/00042920
MOB-2015, mobilní telefony Předmětem veřejné zakázky je: a) Dodání mobilních telefonů včetně příslušenství. b) Poskytnutí záruky na dobu tří (3) let. c) Úprava mobilních telefonů dle požadavků Zadavatele. 11.11.2015 T004/15V/00044254
Pořízení dvou projekčních pláten Pořízení dvou projekčních pláten včetně montáže a demontáže původních pláten. 11.11.2015 T004/15V/00044252
Pořízení 5 ks tabletů 1) 5 ks tabletů, 2) 3 ks obyčejných pouzder a 2 ks dock s klávesnicí, 3) 30 měsíců záruka na všechny komponenty, 4) osobní dodání na NKÚ (převzetí po kontrole), 5) parametry zařízení budou přílohou výzvy. 11.11.2015 T004/15V/00044244
RS-Nákup a servis kávovarů Dodávky elektrických přístrojů na přípravu kávy včetně prvotního zprovoznění a instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání a záručního kompletního servisu. Dále poskytování kompletního servisu stávajících kávovarů zadavatele. 04.11.2015 T004/15V/00042863
Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel tovární značky BMW Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel zadavatele spočívající v provádění oprav a údržby včetně souvisejících servisních prací: servisní prohlídky, odvoz vozidla, odtah nepojízdného vozidla, dodávky a výměna či doplnění náhradních dílů. 27.10.2015 T004/15V/00041615
Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel tovární značky Volkswagen Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel zadavatele spočívající v provádění oprav a údržby včetně souvisejících servisních prací: servisní prohlídky, odvoz vozidla, odtah nepojízdného vozidla, dodávky a výměna či doplnění náhradních dílů. 27.10.2015 T004/15V/00041609
Migrace prostředí Microsoft SharePoint Server, SHP - 2015 27.10.2015 P15V16000006
LOG-2015, centrální logovací management Dodání komponent pro LOG: a) dodání HW komponent pro LOG, b) dodání SW a licencí k jeho užívání pro LOG, c) implementace celého řešení LOG do infrastruktury zadavatele, d) Poskytnutí záruky na LOG na dobu čtyř (4) let., e) Servisní podpora LOG na dobu čtyř (4) let, f) konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované uchazečem v rozsahu max. 100 hodin ročně. 23.10.2015 T004/15V/00040918
DSK-2015, diskové úložiště Dodání všech HW komponent pro diskové úložiště, dodání všech SW komponent pro diskové úložiště; implementace celého řešení DSK do prostředí zadavatele s virtualizačním řešením VMware a Hyper-V, včetně proškolení administrátorů s řešením DSK, poskytnutí záruky na řešení DSK na dobu čtyř (4) let., poskytnutí servisní podpory DSK na dobu čtyř (4) let., práce nad rámec servisní podpory v rozsahu 8 hodin za dobu 1 roku dle potřeby a požadavků zadavatele. 22.10.2015 T004/15V/00040758
Obnova AV techniky ve školicím středisku zadavatele Dodání pěti kusů dataprojektorů, dvou kusů televizorů a dvou kusů audiosystémů. 19.10.2015 T004/15V/00039833
Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel tovární značky Renault a Fiat Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel zadavatele spočívající v provádění oprav a údržby včetně souvisejících servisních prací: servisní prohlídky, odvoz vozidla, odtah nepojízdného vozidla, dodávky a výměna či doplnění náhradních dílů. 16.10.2015 T004/15V/00039503
Dodávka mtf. stroje včetně zajištění kompletního servisu mtf. strojů v kopírovacím centru Dodávka 1 ks multifunkčního kopírovacího stroje včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce a poskytnutí kompletního servisu k dodanému multifunkčnímu kopírovacímu stroji a k jednomu multifunkčnímu kopírovacímu stroji zadavatele již instalovanému v kopírovacím centru. 16.10.2015 T004/15V/00039449
Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP, obj. č. 4 Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu podle specifikace. 13.10.2015 T004/15V/00038698
RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, objednávka č. 3 Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku. 13.10.2015 T004/15V/00038589
MOKO-2015, mobilní komunikace 08.10.2015 P15V16000005
Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel tovární značky Škoda, Volkswagen, BMW, Renault a Fiat   29.09.2015 T004/15V/00035448
Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ   24.09.2015 T004/15V/00035447
Měření emisí pěti vozidel Škoda ve stanici měření emisí   22.09.2015 T004/15V/00034986
Nákup kancelářských židlí pro ÚO Olomouc Dodávka a montáž 16 ks nových kancelářských židlí včetně dopravy do místa plnění NKÚ v Olomouci 10.09.2015 T004/15V/00033327
Technické prohlídky pěti vozidel Škoda ve stanici technické kontroly   03.09.2015 T004/15V/00032282
Měření emisí pěti vozidel Škoda ve stanici měření emisí   03.09.2015 T004/15V/00032260
RS - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorách NKÚ Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorách NKÚ. 17.08.2015 T004/15V/00029642
RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, objednávka č. 2 Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku. 10.08.2015 T004/15V/00028786
Zajištění a provoz dálkových datových sítí Nejvyššího kontrolního úřadu Předmětem zakázky je poskytování datových služeb pro zadavatele, tj. připojení datového centra zadavatele k internetu, propojení datového centra zadavatele se sídlem a s ostatními lokalitami zadavatele datovými spoji podle další specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. 30.07.2015 T004/15V/00027481
PS-2015, tiskový systém 23.07.2015 P15V16000004
VSI-2015, virtualizační serverová infrastruktura 17.07.2015 P15V16000003
Pořízení 5 ks tabletů Předmětem zakázky je dodávka 5 ks tabletů se čtečkou otisků prstů a čipem TPM 13.07.2015 T004/15V/00024577
Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků 23.06.2015 T004/15V/00022774
Výuka anglického jazyka 03.06.2015 T004/15V/00018802
Veřejná zakázka na stavební práce pro Rekonstrukci kanalizace a Jímání dešťových vod v Přestavlkách u Slap Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci kanalizačního přivaděče ze školicího střediska NKÚ do ČOV Přestavlky - Skalice a dostavba systému jímání dešťových vod v areálu školicího střediska. 27.05.2015 Více informací
Vyčištění vyústek vzduchotechniky a chladicích jednotek Vyčištění vyústek a chladicích jednotek umístěných v 11 nadzemních podlažích v budově sídla zadavatele. Jedná se o 759 vyústek a 34 chladicích jednotek. 25.05.2015 T004/15V/00018429
Dodávka kancelářských židlí Dodávka 30ks nových kancelářských židlí včetně dopravy do sídla zadavatele a montáže. 22.05.2015 T004/15V/00018219
RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku   13.05.2015 T004/15V/00016801
Částečná obnova maleb Celkem se jedná o cca 3.052 m2 07.05.2015 T004/15V/00016187
Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu podle specifikace v tabulce NABÍDKOVÁ CENA v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží před určená pracoviště zadavatele uskutečňované na základě rámcové smlouvy uzavírané s jedním uchazečem. 07.05.2015 T004/15V/00016062
Dodávka čtyř dataprojektorů Dodání tří kusů dataprojektorů stejného typu a jednoho kusu dataprojektoru jiného typu. 05.05.2015 T004/15V/00015708
Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami pro osobní a dodávková vozidla. 15.04.2015 T004/15V/00012683
Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu podle specifikace v tabulce NABÍDKOVÁ CENA v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží před určená pracoviště zadavatele uskutečňované na základě rámcové smlouvy uzavírané s jedním uchazečem. 14.04.2015 T004/15V/00012701
RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku. 08.04.2015 T004/15V/00011577
Sezónní výměna a uskladnění pneumatik Sezónní výměna pneumatik včetně vyvážení kol a uskladnění sezónních pneumatik v sadách po 4 kusech. 03.04.2015 T004/15V/00011054
Obnova kancelářských židlí Dodávka 30ks nových kancelářských židlí včetně dopravy do sídla zadavatele a montáže. 01.04.2015 T004/15V/00010569
RS - Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami pro osobní a dodávková vozidla. 19.03.2015 T004/15V/00008966
Doplnění kancelářského nábytku Doplnění stávajícího kancelářského nábytku nábytkem stejného designu a funkčních vlastností a odpovídajícího materiálu včetně jeho dopravy do sídla zadavatele a montáže na místě 06.03.2015 T004/15V/00005506
Doplnění autentizačního systému NKÚ, SEC-2015 Doplnění autentizačního systému NKÚ, SEC-2015 16.01.2015 P15V16000001

tisk stránky