1. jednání Kolegia NKÚ dne 16.1.2017


  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu

tisk stránky