1. jednání Kolegia NKÚ dne 16.1.2023


Na I. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 16. ledna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/07 - Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/08 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/24 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (odvolání kontrolované osoby – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo práce a sociálních věcí)

tisk stránky